Nationaal Ereveld Loenen

Nationaal Ereveld Loenen

Website: oorlogsgravenstichting.nl/

• Het Ereveld Loenen herinnert aan alle Nederlanders die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen, en aan de vermisten van wie geen aanwijsbare laatste rustplaats bekend is. Meer dan 100 stenen hebben de vermelding ‘onbekende Nederlander’. Er liggen zo’n 4000 oorlogsslachtoffers begraven.

In 1948 is men begonnen met de aanleg van het Ereveld Loenen. Op 18 oktober 1949 werd het ereveld ingewijd door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina. Het was aanvankelijk vooral bedoeld voor Nederlanders die in Duitsland waren omgekomen. Later vonden ook herbegrafenissen plaats van slachtoffers uit Nederland en andere delen van de wereld.